radar.piopawlu.net
Password reminder
Unfortunately this feature hasn't yet been implemented, please try not to forget your password :-) In case you have forgotten and there is no other way to retrive it please contact us, using the same email you used for registration, on support@radar.piopawlu.net. Please keep in mind that it might take up to a week before I reply to your email.
 
Przypominanie hasła
Niestety ta funkcjonalność nie została jeszcze zaimplementowana, postaraj się nie zapominać swojego hasła :-) Jeżeli jednak już zapomniałe(a)ś i nie ma innego sposobu żebyś sobie przypomniał(a), wyślij email na adres support@radar.piopawlu.net koniecznie korzystając z tego samego adresu który został użyty przy rejestracji. Proszę pamiętać, że może upłynąć nawet tydzień zanim otrzymasz odpowiedź na swoją wiadomość.
 
Copyright © 2008-2024 Piotr Pawluczuk